Jak číst v angličtině

Jak číst v angličtině
metoda: "Love the text"

Předpokládáme písmena a skládáme text

Často se ptáte jak se naučit anglicky číst. V otázce jak se lépe učit číst nám může pomoci metoda “pauza 3, 2, 1” a “Love the text - neboli “miluj ten text”. Tyto metody opravdu významně pomáhají k tomu se rychle naučit anglicky efektivně číst.

Naše oči totiž nečtou písmeno po písmenu, ale předpokládají to, co bude následovat - pohybují se v tzv. Sakádách - skocích po 250mls a vracejí se tedy zpět v textu 10-15% času.

Tento poznatek je tedy velmi důležitý proto, abychom věděli jak na to.

Tečky ve větě nám mohou posloužit jako odpočívadla, které nám umožní si následující text přečíst “s náskokem”. 

Pokud chceme číst opravdu plynule, je dobré se též zaměřit na to, jaký vztah k textu máme. Zpravidla zpočátku studenti čtou mechanicky, ale pokud používají metodu “miluj ten text”, jejich vztah se změní a přednes čtení významně zlepší. “Když ho miluješ, není co řešit”.

A v neposlední řadě je zde ještě metoda “legato” - což je výraz pro přednes v hudbě a znamená vázaně. Tu můžeme k metodám viz výše přidat a vytvoří nám velmi užitečnou sadu metod jak se lépe učit číst v angličtině.

Konverzace v angličtině je samozřejmě klíčové, ale čtení nahlas nám pomůže nejen to, co čteme slyšet, ale díky tomu se naučit poslouchat i ty ostatní.

 
* Položky označené hvězdičkou jsou povinné